Защита на лични данни

Информация относно дружеството, което обработва Вашите данни

УЕБ – ТЕК ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ 200967331

Седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 176

Сграда Деком, ет. 4 , офис №27

Адрес за кореспонденция: :  гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 176

Сграда Деком, ет. 4 , офис №27

Телефон: +359 879 801 998

E-mail: info@agrisan.bg

Уебсайт: https://agrisan.bg/

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон +359 879 801 998

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет страница www.cpdp.bg

 

УЕБ-ТЕК ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор„) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

“Бисквитките” са малки файлове с данни, които се запазват на браузъра на вашия компютър или на други устройства (като смартфон или таблет),  докато разглеждате нашият уебсайт. Те се използват, за да “запомнят”, когато компютърът или устройството ви имат достъп до нашия уебсайт. Бисквитките са от съществено значение за ефективното функциониране на нашия уеб сайт и спомагат при пазаруването ви от нас онлайн. Те се използват и за приспособяване на продуктите и услугите, предлагани и рекламирани на вас, както на нашия уеб сайт, така и на други места.

Тъй като Вашето право на поверителност е ценно за нас, можете да изберете да не разрешавате някои типове бисквитки. Разгледайте различните типове бисквитки, за да научите повече и промените настройките ни по подразбиране. Но имайте предвид, че блокирането на някои от тях може да повлияе на Вашето изживяване на сайта и услугите, които можем да предоставим.

Разгледайте различните типове бисквитки:

Абсолютно необходими бисквитки – Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се задействат единствено като отговор на действия от ваша страна относно заявка за услуги, например настройване на вашите предпочитания за поверителност, влизане или попълване на формуляри. Без тези бисквитки някои части от нашия сайт или заявената услуга няма да бъде възможно да бъдат предоставяни.

Аналитични бисквитки – това са бисквитки, които ни позволяват да броим посещения и източници на трафик, така че да измерваме и подобряваме ефективността на нашия уебсайт. Те ни помагат да разбираме кои страници са най-много и най-малко популярни и да виждаме как посетителите се придвижват из сайта. Тези бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира.

Функционални бисквитки – Тези бисквитки ни позволяват да Ви предоставяме подобрена функционалност и персонализиране, включително запомняне на избори на потребители, предпочитан език или местоположение. Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да ви идентифицира. Ако не разрешите тези бисквитки, някои или всички тези услуги няма да функционират правилно.

Рекламиращи бисквитки – Тези бисквитки могат да бъдат задействани от нас или нашите рекламни партньори. Те могат да се използват за изграждане на профил на вашите интереси и да ви показват подходящи реклами на други сайтове. Това са динамични бисквитки на Facebook и Google. Те не съхраняват лична информация, която ви идентифицира пряко, но са базирани на уникално идентифициране на вашия браузър и интернет устройство. Ако не разрешите тези бисквитки, все още ще виждате реклами, но вероятно те няма да са толкова интересни за Вас.

Рекламиращите бисквитки на трети страни, които използваме:

Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика и източниците на трафик. Периода за който съхраняваме тези аналитични данни в Google Analytics е 50 месеца.

Facebook – помага ни да проследяваме ефективността на рекламите ни в социалната мрежа. Събраните данни се използват за статистически цели и са анонимни. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook.

Google AdWords – използваме услугата за предоставяне на реклами в мрежата на Google.

Повече информация за бисквитките може да намерите на следните адреси:

policies.google.com/technologies/ads

www.youronlinechoices.com/bg/

www.allaboutcookies.org (съдържанието не е налично на български език)

 

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. УЕБТЕК ЕООД под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответния уеб сайт, който посещавате.

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

УЕБТЕК ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайтовете. УЕБТЕК ЕООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА Agrisan.bg ?

Чл. 6. (1) Agrisan.bg извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • по Ваше желание – създаване на профил за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена съответната избрана услуга;

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетически и биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

 

(3) Agrisan.bg обработва специални категории данни по ал.2 съгласно едно или повече от следните основания:

 • Изрично предоставено от Вас съгласие;
 • Изискване на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и закрила;
 • Обработването е необходимо за жизненоважни интереси на Вас или друго физическо лице, когато е налице физическа или юридическа неспособност Вие да дадете лично съгласието си;
 • Вие сте направили данните си обществено достояние;
 • Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 7. (1) Agrisan.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от:

 • При създаване на регистрация в уеб сайтовете на bg – 2 години след създаването му. След изтичането на този срок, Agrisan.bg ще ви поиска повторно съгласие за обработка на личните Ви данни. Ако не се съгласите Agrisan.bg ще положи необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне;
 • При отказване на поръчката от страна на клиенти или bg, всички предоставени данни се анонимизират в рамките на 10-дневен срок.

(2) Agrisan.bg Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед лигитимни интереси на Agrisan.bg или друго.

СИГУРНОСТ

Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Право на информираност: Настоящата Политика и Общи условия имат за цел да Ви информират подробно за обработването на Вашите лични във връзка с ползването на продукти и услуги на УЕБТЕК ЕООД;

Право на достъп: Вие имате право да получите информация относно обработването на Ваше лични данни, достъп до тях и правата Ви във връзка с това;

Право на коригиране: Вие имате право на или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са неточни или непълни;

Право на изтриване: Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период от 2 години се съхраняват: информация за сключени договори; данните за изпращаните електронни съобщения по ЗЕДЕУУ.

Право на ограничаване във връзка с обработването на данните: Вие имате възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това и при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;

Право на преносимост на данните: при обработване в автоматизиран вариант, данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обхваща само данни, предоставени лично от Вас, като субект на данни, както и лични данни, генерирани и събрани в хода на отношенията ни с Вас.

Право на оттегляне на съгласие: По всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, на база дадено от Вас съгласие, като това не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието;

Право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;

Право на възражение: Вие имате право да възразите по отношение обработването на данни на базата на легитимен интерес. В случай на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно ще го изпълним.

Право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в РБ е КЗЛД, с адрес в гр. София, 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Агрисан не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази политика на Общите условия,  по сключените лицензионни споразумения и договори и по предвидените в закона случаи.

Агрисан предоставя получените във връзка с отношенията с Клиента и изпълнението на договор или търговското споразумение данни, само по предвидения в закона ред и само на:

– оторизираните публични органи /НАП, НОИ, МВР, съдебни органи и др./;

– на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и то само по негово нареждане или възлагане /счетоводна къща, поддържащи информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнение предмета на договора или търговското споразумение;

 

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в настоящата страница. Ръководството на УЕБТЕК ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.

Форма искане за оттегляне
Форма да бъде забравен
Форма за преносимост
Форма коригиране на данни