Често задавани въпроси за дезинфектанта Huwa-San

Huwa-San се доказва като стандартен продукт, тъй като отговаря на ISO 22000 стандартите и всички HACCP изисквания във всички приложения, обхващащ 3-те основни опасности според HACCP:

Физически опасности:

 • Huwa-San е без мирис, цвят и вкус;
 • Huwa-San е ефективен в широк диапазон на pH и температура.

Химически опасности:

 • Няма токсични химически остатъци, тъй като е напълно биоразградим до природни елементи (H2O + O2);
 • Huwa-San се състои от прости, нетоксични, и екологични компоненти.

Микробиологични опасности:

 • Huwa-San е високоефективен, широкоспектърен дезинфектант срещу всички микроби: бактерициди, вирусоциди, фунгициди, спороциди, водорасли, амебициди и биофилми.
 • Huwa-San е стабилен за дълъг период от време, така че има дългосрочна ефективност срещу всички видове микроорганизми, в случай на последващо замърсяване.
 • Прост състав (H2O2 + Ag+);
 • Ag+ е естествен елемент в природата;
 • Ag+ може лесно да се измие от всеки предмет;
 • Ag+ наличните следи са далеч по-малко от препоръчаното от всички международни организации;
 • H2O2 е напълно биоразградим на H2O+O2;
 • Некорозивен за всички видове повърхности в препоръчителните концентрации;
 • Без избелване;
 • Нетоксичен;
 • Не носи вреди, дори при продължителна употреба.

Дезинфекцията е дейност, различна от почистването.

 • Почистване: Дейността по почистване, в домашна или търговска среда;
 • Дезинфекция: Процесът, който ефективно убива или елиминира микроорганизмите, носещи болести, и предотвратява инфекцията.

Huwa-San има уникална формула и през последните 25 години успя да получи одобрения от различни организации, общества и правителства в цял свят, в повече от 35 държави. Осигурява 99.999% успеваемост, документирана от научни изследвания и лабораторни тестове в световен мащаб. „Ноу-хау“ на производствения процес е трудно да се копира или имитира, което дава на продукта силата да атакува ефективно всички видове микроби, без никакви физически или химически опасности.

Да, може. EPA препоръчва използването на сребърен пероксид за унищожаване на THM, които са канцерогенни странични продукти на хлора.

Huwa-San е специално формулиран дезинфектант (H2O2 + Ag), който разгражда клетъчната стена и генетичния материал на всички видове микроби, давайки 99,999% ерадикация (5SLR).

Откакто Huwa-San е формулиран като много стабилен, той може да се съхранява на открито при високи температури 30 ° C до 40 ° C. Въпреки това, препоръчваме съхранение на закрито.

Huwa-San може да се провери за концентрации на водороден пероксид и сребро, като се използва метод на титруване или метод на спектрографски тест

Huwa-San не е корозивен при препоръчваните дози за повечето повърхности като неръждаема стомана, алуминий, пластмаса и др. Не се препоръчва за месинг и мед.

Не, при препоръчителни дози под 1%.

Съдържанието на сребро в Huwa-San е на нива на части на милиард (ppb) във всички приложения, много по-малко от международните препоръки.

Колоидното съединение на среброто в Huwa-San е стабилно и не оставя типичната утайка.

Не, в препоръчителните дози. Huwa-San е безопасен за кожата под 3%.

Препоръчваме Huwa-San за дезинфекция след нормално почистване.

Да- от Белгия, Великобритания, Австралия и други страни.

Не точно. Цената е сравнима с хлорния диоксид и хлорния газ. Що се отнася до натриевия хипохлорид, цената не е по-висока, тъй като ще трябва да използвате по-големи количества хипохлорид, в сравнение с Huwa-San за дезинфекция.

Не. Huwa-San се състои от нетоксични компоненти, които са биоразградими до два основни природни елемента-вода и кислород.

В условията на околната среда, Huwa-San има срок на годност от две години.