Huwa San е бъдещето в дезинфекцията

Защо Huwa-San е иновация в дезинфекцията Huwa San е бъдещето в дезинфекцията, защото притежава множество разлики със стандартните дезинфектанти? Какви са предимствата на препарата?

Това ли е бъдещето в дезинфекцията?

Това са въпроси, на които ще отговорим в следващите редове.

    Huwa San е препарат на основата на водороден пероксид. Водородният пероксид (H2O2) е прозрачна, безцветна дезинфекционна течност без мирис, която се смесва във всяко съотношение с вода. След реакцията, той се разлага във вода (H2O) и кислород (O2).

Huwa San  е бъдещето в дезинфекцията, 

защото разликата между обикновения водороден пероксид и Huwa-San е стабилизиращият агент – сребро. Тъй като H2O2 не е стабилен и бавно се разлага на кислород и вода, се добавя стабилизатор под формата на малко количество сребро. Среброто се използва за повишаване на стабилността на разтвора на водороден пероксид.

Процесът за комбиниране на водородния пероксид и сребърния стабилизатор е уникален в световен мащаб и се основава на оригиналната технология Huwa-San, която е разработена в Roam Technology през последните 15 години.

Huwa San е уникална технология

Технологията е уникална, тъй като за стабилизиране на нашия пероксид не са необходими други стабилизиращи агенти, като киселини например. Всичко това прави продуктите  на Huwa-San Technology без-остатъчни и изключително мощни дезинфектанти.

През последните 15 години продуктите на Huwa-San са тествани разширено в лабораторни мащаби и в много полеви изпитвания по целия свят. Изобилието от информация за широкия спектър на приложения на Huwa-San, съчетано с техническите познания на служителите на Roam Technology, е ключът към успеха на нашите продукти в световен мащаб. Huwa-San е биоциден продукт с едно спиране, който е ефективен срещу бактерии, гъбички, дрожди, спори, вируси и дори микобактерии и затова нашите продукти могат да бъдат използвани в много области на приложение за дезинфекция на вода, повърхности, инструменти и дори големи празни зони чрез изпаряване.

Huwa San е създаден и тестван многократно

Huwa-San е тестван многократно в лабораторни и полеви условия с цел усъвършенстване на неговата формула и дезинфекциращи качества. В резултат на всички проучвания и проведени тестове, продуктите на Huwa-San отговарят на най-новите стандарти за дезинфещия:

  • Бактерицид: EN1276, EN13697, EN1656, EN13727, EN14561, EN14349, EN16437, EN13626, AFNOR NF Т 72-281
  • Микобактерициди: EN14348, AFNOR NF Т 72-281, EN14204
  • Фунгицид: EN1650, EN13697, EN1657, EN13624, EN14562, EN16438, AFNOR NF Т 72-281
  • Вируцид: EN EN14476, AFNOR NFT 72-281, EN14675
  • Спороцид: EN13704, AFNOR NF Т 72-281***
Научете повече